Späť

Slávnostne otvorenie nového výrobného a skladovacieho centra na Slovensku

Po získaní stavebného povolenia v júli 2005 bolo v Bratislave na "zelenej lúke" vybudované nové výrobne a skladovacie centrum pre zásobovanie krajín z tzv. AQUAFIN-SOE Group (Juhovýchodná Európa).

Za prítomnosti Alberta Schomburga (majiteľa) a Jitky Tietjen (regionálnej manažérky pre Juhovýchodnú Európu) bol objekt dňa 12.05.2006 slávnostne otvorení. Tohto aktu sa zúčastnilo cca. 100 pozvaných hostí a zamestnancov.

Po 12 rokoch pôsobenia v Českej a Slovenskej republike tím začala nová éra pre fy SCHOMBURG v regióne Juhovýchodnej Európy a jej etablovanie na tuzemských trhoch.

Centrum sa skladá z administratívnej časti (ekonomické a technické odd. a moderná školiaca miestnosť), skladovacej haly (kapacita 550 europaliet) a výrobnej časti (kapacita 4 000 ton/ročne). Výroba na novej linke bola oficiálne zahájená dňa 01.01.2007 troma výrobkami - AQUAFIN-1K, UNIFIX a THERMOPAL-SR24.