Späť

Nový cementový poter na minerálnej báze - ASO-EZ-LIGHT-Plus

ASO-EZ-LIGHT-Plus z ponuky fy SCHOMBURG GmbH je minerálny poter s nízkou plošnou hmotnosťou (iba 14 kg/m²/1 cm hrúbky vrstvy), vďaka čomu je možné znížiť celkovú plošnú hmotnosť vyrobeného poteru až o 40 %.

Pri sanácii podkladu kritických z hľadiska statiky je nutné vytvárať potery, ktoré okrem obvyklých funkčných požiadaviek vyhovujú aj svojou nízkou hmotnosťou. Konvenčné potery s plošnou hmotnosťou > 20 kg/m²/1 cm hrúbky vrstvy sú preto často nepoužiteľné, pretože by sa značne prekročila prípustná medza zaťaženia napr. pri drevených trámových konštrukciách alebo visutých balkónov.

Vďaka špeciálne vyvinutému ľahkému plnivu má ASO-EZ-LIGHT-Plus malú špecifickú hmotnosť - na 1 m² poteru (hrúbky 45 mm) len cca. 63 kg. Tím sa v porovnaní s obvyklými druhmi vykurovaných poterov na ploche o veľkosti 100 m² ušetrí cca. 2,7 ton hmotnosti.

Poter sa z ASO-EZ-LIGHT-Plus vytvára z cela obvyklým spôsobom - je to suchá malta, ktorá sa rozrába pridaním zámesovej vody. Tím je zaručená rovnaká kvalita poteru. Je treba vyzdvihnúť veľmi ľahké spracovanie materiálu. Pripravenú poterovú zmes je možné veľmi dobre nanášať a zhutniť. Ako všetky ostatné potery od fy SCHOMBURG GmbH aj ASO-EZ-LIGHT-Plus sa dá spracovávať ručne alebo strojovo.

ASO-EZ-LIGHT-Plus sa dodáva na trh v baleniach po 25 kg.