Späť

Nové odbytové a výrobne spoločnosti v Juhovýchodnej Európe

Spoločnosť AQUAFIN SüdOstEuropa GmbH so sídlom v Prahe sa v roku 2005 rozrástla o nové odbytové firmy. Sú to: AQUAFIN Bulgaria OOD, AQUAFIN Romania s.r.l. a AQUAFIN Serbia d.o.o. S tým súvisí aj otvorenie nového administratívneho a výrobného centra v Bratislave, Slovensko, v januári 2006.