Späť

Moderné výkonné lepidlo MONOFLEX-XL (C2 TE S1)

Moderné, trendové a veľkoformátové keramické obklady, rovnako ako aj nové podklady predstavujú pre obkladačov veľké výzvy. K tomu aj zvýšené nároky klienta z hľadiska kvality a času spracovateľnosti. Obzvlášť lepenie na steny si vyžaduje výber spoľahlivej flexibilnej lepiacej malty.

Tieto zvýšené požiadavky na výkon moderného lepidla boli základom nášho vývoja MONOFLEX-XL. Výsledkom z tradície a požiadaviek trhu je lepidlo s vysokou úrovňou správania sa pri pokládke veľkoformátových dlaždíc na steny. A to s hladkou až krémovou konzistenciu pri spracovaní.

Cieľom nášho vývoja bol vysoký stupeň bezpečnosti pre užívateľa. To sa odráža vo veľmi dlhej dobe lepivosti, ktorá je viac ako dvakrát dlhšia ako požadovaná hodnota podľa STN EN 12004. Zároveň s veľmi dlhou možnosťou korekcie po osadení a nalepení keramického obkladu je MONOFLEX-XL spoľahlivým partnerom pre akúkoľvek stavbu.

Ďalším plusom je jej veľmi vysoká hospodárnosť. Zvýšenie výdatnosti o 30% v porovnaní s konvenčnými flexibilnými lepidlami je nezanedbateľným faktorom.

Keramické obklady lepené s MONOFLEXom-XL môžu byť vyškárované pri normálnych klimatických podmienkach už po cca. 12 hodinách. Okrem zvýšenej pevnosti C2 TE podľa STN EN 12004 sa vyznačuje naša novinka ďalšími vlastnosťami, ako je napríklad veľmi vysoká stabilita a dlhšia lepivosť, aj triedou priehybu S1 podľa STN EN 12002.