Späť

Moderné obaly pre ešte vyššiu kvalitu našich výrobkov

Hygroskopické a rýchlo tuhnúce práškové zmesi potrebujú čistý, nepriepustný obal, ktorý ich ochráni hlavne pred vlhkosťou. Vlastnosti papierových viacvrstvových obalov s vnútornou ochrannou vložkou sa síce v posledných rokoch stále zdokonaľujú, kvalitou sa však vo veľa ohľadoch nemôžu zrovnávať s modernými plastovými obalmi (napr. z PE-fólie).

Problémom v minulosti bolo to, že neexistovali spoľahlivé a cenovo prijateľné plniace automaty. To sa však vďaka pokroku v strojárstve zmenilo, a tak sme sa aj my rozhodli pre zadováženie si odpovedajúcej plniacej linky od tradičného nemeckého dodávateľa.

Od januára 2009 sa suché maltové zmesi vyrábané fy SCHOMBURG - hlavne lepidlá na obkladové prvky, škárovacie malty, stierkové hmoty, izolačné materiály namiesto v papierových vreciach dodávajú v obaloch z PE-fólie.

Táto inovácia prináša veľa výhod, nielen pri samotnom plnení, skladovaní a dodávke výrobkov, ale aj pri manipulácii s nimi na stavbe. Pretože sa jedná o uzavretý obalový systém, prašnosť pri výrobe je znížená na minimum, prenikanie vlhkosti a následná tvorba zhlukov v práškových výrobkoch je značne obmedzená až skoro vylúčená. Odpadá prašnosť pri skladovaní v skladových halách v dôsledku netesnosti, riziko poškodenia papierových obalov pri preprave je rovnako minimalizované. Nové recyklovateľné obaly z PE-fólie zaručujú dlhodobú trvanlivosť a zachovanie vlastnosti výrobkov a prinášajú veľa úžitku ako predajcom vo svete, tak aj všetkým zákazníkom.