Späť

Lepidlo na dlažbu pokladanú na sírano-vápenaté potery - UNIFIX-AEK

Ku spoľahlivej pokládke keramických dlažieb na sírano-vápenaté poterové podklady vyvinula fy SCHOMBURG GmbH špeciálne lepidlo UNIFIX-AEK, vhodné k pokládke do flexibilného tenkého lôžka.

Pokládka dlažby, ktorá neprepúšťa vodné pary, môže pri vyššej zbytkovej vlhkosti, hlavne pri použití obvyklých lepidiel s obsahom cementu, viesť k oddeleniu (odtrhnutiu) dlažby v dôsledku vzniku etringitu.

Pojivo použité v lepidle UNIFIX-AEK zaručuje spoľahlivú pokládku dlažby aj pri zbytkovej vlhkosti > 0,5 %, pri nevykurovaných poterov až do 1,5 %, u vykurovaných poterov až do 1,0 % - merané CM-metódov, bez toho aby bola pozorovaná tvorba škodlivého etringitu. Pričom inak obvyklé technologické "čakacie" doby odpadajú, celkové tempo prác sa tak výrazne urýchľuje.

Dodatočné preschnutie poteru pod položenou dlažbou je zaistené aj u dlaždíc s maximálnu veľkosťou až 40 x 40 cm s následným vyškárovaním pri šírke škár najmenej 5 mm škárovacou maltou umožňujúcou difúziu vodných pár ASO-Flexfuge.

UNIFIX-AEK je úradne certifikovaný k pokládke do tenkého lôžka podľa EN 12004; C1 T.