Späť

Rekonštrukcia vozovky Dominikánskej ulici v Krakove

Po dlhej projektovej fáze bola na jeseň roku 2010 realizovaná rekonštrukcia vozovky o dĺžke 335 m historickej Dominikánskej ulice v samotnom srdci Krakova. (Produkty systémom SCHOMBURG-MONOLOTH: INDUCRET-VK-Bettungskleber, INDUCRET-VK-Fugenkleber, INDUCRET-VK-Fugenkleber, INDUCRET-VK-PCC-Haftbrücke). Výzvou tu bolo prianie zákazníka - monoliticky položiť dlažbu z prírodného kameňa medzi električkové koľaje. V oblasti koľajových telies bol podkladom pre MONOLITH-Systém betónový základ. Výsledok hovorí sám za seba.