Späť

Firma SCHOMBURG pôsobí v Rusku už 10 rokov

Ruská dcéra spoločnosti SCHOMBURG Group - SCHOMBURG-ER Ltd. oslávila začiatkom októbra 2006 spoločne so svojimi zakladateľmi Albertom Schomburgom a René Karolyim 10-ročné jubileum.

Vo svojich príhovoroch Albert Schomburg a René Karolyi poďakovali zamestnancom firmy za ich úsilie, vďaka ktorému sa podarilo dosiahnuť tento úspech. Okrem toho boli oznámené hospodárske výsledky za prvé 3 štvrťroky roku 2006.

Pre rok 2007 sa plánuje rozšírenie kooperácie tzv. SSB-CCC (zariadenia na výrobu jemných maltových zmesí z miestnych surovín - piesku a cementu s pridaním chemických zložiek vyrábaných v závode SCHOMBURG v Detmolde).

Prvé zariadenie tohto druhu v Metrobetone, St. Peterburg je už od polovice septembra 2006 v prevádzke. Plánuje sa intenzívnejšia činnosť v priemyselných centrách Ruskej federácie vďaka pôsobeniu väčšieho počtu predajcov a partnerov pre odbyt.