Späť

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

  1. a 14. januára 2009 sa uskutočnili v SCHOMBURG Group po prvý krát dni bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) pod heslom "Tvoja pokožka - najdôležitejšie štvorcové metre Tvojho života" alebo "Hlavné je zdravie".

Pri akcii, ktorú zorganizovali zamestnanci oddelenia BOZP v spolupráci s odborovým zväzom BG-Chemie, boli pracovníci oboznámený so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Témy boli rôznorodé, využívali sa interaktívne média, nechýbali ani praktické ukážky. Ťažiskom prezentácii bola ochrana pred hlukom, osobné ochranné pomôcky, ergonomické usporiadanie pracoviska v kancelárii, toto všetko s aktívnou účasťou poslucháčov, ktorí si nakoniec mohli vyskúšať svoje znalosti formou súťažnej hry. A pretože sa akcia stretla s veľmi pozitívnym ohlasom, sú už naplánované ďalšie podobné projekty.