Zpět

“Zelený“ SCHOMBURG

Green schomburg 01

Ochrana životního prostředí a zdraví člověka

Vynikající…

Trvale udržitelný rozvoj – to se netýká jen sortimentu, ale i ochrany životního prostředí. Na to sází skupina SCHOMBURG, a proto podrobujeme naše výrobky přísným zkouškám.

ÖKOPROFIT®

SCHOMBURG získal ocenění ÖKOPROFIT® za příkladné vedení firmy s ohledem na životní prostředí. Středem zájmu společnosti je ekonomický růst při trvalém dodržování zásad ochrany životního prostředí. SCHOMBURG nastavuje měřítka pro ekologické myšlení a jednání tím, že usiluje o snižování spotřeby vody a energie, redukuje množství odpadových materiálů a zvyšuje efektivitu používaných materiálů tak, aby zatížení životního prostředí emisemi CO2 významně klesalo. Cílená opatření vedou ke konkrétním úsporám - například emise CO2 byly sníženy o 63 000 kg a na spotřebě elektrické energie se celkově ušetřilo 256 961 kWh.

DGNB a LEED®

Naše certifikované hydroizolace a lepidla nyní naleznete i v databázi výrobků Green-building na webových stránkách www.greenbuildingproducts.eu. Uvedené výrobky SCHOMBURG splňují přísná kritéria LEED® a DGNB (Německá společnost pro udržitelnou výstavbu budov). SCHOMBURG tak napomáhá svým zákazníkům získávat osvědčení LEED® a DGNB. SCHOMBURG poskytuje transparentní formou veškeré informace, jež jsou relevantní pro proces certifikace. V databázi výrobků na www.greenbuildingproducts.eu si můžete stáhnout standardizovaná prohlášení dle LEED® a DGNB. Projektantům, architektům a stavebním firmám se tím výrazně ulehčí proces vyhledávání výrobků a dokumentace.

''

Cítíme odpovědnost vůči životnímu prostředí. U všech našich aktivit klademe spolehlivost, ochranu životního prostředí a zdraví člověka nad vlastní ekonomické zájmy

EMICODE®

Celá řada výrobků SCHOMBURG již získala pečeť EMICODE®. EMICODE® je zapsaná a chráněná známka klasifikačního systému pro třídění interiérových instalačních systémů, lepidel a stavebních materiálů podle jejich emisních charakteristik. Tyto stavební materiály zaručují nejnižší emisní zatížení v interiéru. Systém EMICODE® je založen na definované zkušební analytické metodě dle EN ISO 16000 a na přísných klasifikačních kritériích. Klasifikované stavební materiály neobsahují žádné nebezpečné látky ani rozpouštědla. Řada výrobků SCHOMBURG je ve třídě EC1 či dokonce v nejvyšší třídě EC1Plus. SCHOMBURG cíleně vynakládá prostředky a podrobuje své výrobky přísným zkouškám, neboť chce poskytovat zpracovatelům a uživatelům optimální ochranu. Také výrobky SCHOMBURG, které jsou označeny francouzským symbolem pro emise VOC (pozn. VOC je zkratka pro těkavé organické sloučeniny) jsou velmi šetrné k životnímu prostředí. Emisní limity pro VOC jsou dokonce přísnější než mezní hodnoty LEED platné v USA.


Environmentální prohlášení o produktu (EPD)

Zkratka EPD znamená Environmentální prohlášení o produktu (Environmental Product Declaration). EPD je nástrojem transparentní deklarace vlastností výrobku zákazníkovi. Slouží k orientaci ve skutečných dopadech daného výrobku na životní prostředí. Informace v něm obsažené jsou ověřené německým Institutem pro stavby a životní prostředí (Institut Bauen und Umwelt, zkr. IBU). Výsledky se pak částečně promítají i do procesu certifikace budov. Cílem je pomocí deklarací EPD prokázat, že jsou splněna kritéria národních a mezinárodních systémů certifikace udržitelnosti budov, jako jsou např. ty nejuznávanější BREEAM a LEED®, a také systémy Německé společnosti pro udržitelnou výstavbu budov (zkr. DGNB) nebo Spolkového ministerstva pro výstavbu. Z tohoto důvodu SCHOMBURG nabízí příslušné EPD pro celou paletu svých výrobků.

Takto jsou v SCHOMBURGu stanovena kritéria pro udržitelnou výstavbu a hospodaření. Mezi ty nejdůležitější se řadí zdraví a komfort uživatelů, což lze zajistit aplikací výrobků se sníženým podílem emisí.

Green schomburg 02

Certifikovaná spolehlivost

Počínaje víceúčelovou penetrací, přes vyrovnávací stěrky a izolace, lehkou flexibilní lepicí maltu s nízkou prašností LIGHTFLEX®, až po spárovací maltu CRISTALLFUGE – program výrobků je kompletní.

Green schomburg 03

Přehled certifikovaných výrobků

Naše stavební materiály, které jsou označeny pečetí EMICODE®, jsou zárukou nejnižšího emisního zatížení v interiéru. Systém EMICODE® je založen na definované zkušební analytické metodě dle EN ISO 16000 a na přísných klasifikačních kritériích. Takto certifikované stavební materiály neobsahují žádné nebezpečné látky ani rozpouštědla.

Čistý vzduch v interiéru – pro Vaše zdraví!

Čistota ovzduší v interiéru je důležitým kritériem při výběru systémů k pokládce, lepidel a stavebních materiálů. Zvolte si tu nejvyšší možnou ochranu zdraví, životního prostředí a co nejčistší ovzduší v interiéru – důvěřujte certifikaci EMICODE®.

EMICODE Logo
EMICODE® dle GEV AgBB
Německa komise pro zdravotní hodnocení stavebních výrobků, Spolkový/Zemský orgán
v souladu s EN ISO 16000
Franc. předpis pro VOC
dle EN ISO 16000
Emisní třída
dle franc. předpisu pro VOC
VOC-Belgie
Dle královského výnosu pro stanovení mezních emisních hodnot pro interiéry u stavebních materiálů určeného způsobu použití
Izolace staveb/rekonstrukce staveb
Minerální hydroizolace
AQUAFIN®-2K - - A -
AQUAFIN®-2K/M - A -
AQUAFIN®-RS300 EC1Plus–R - A -
UNIFLEX-B - - A -
Podlahové nátěry
ASODUR®-EB/L (INDUFLOOR-IB3386) - A+ -
ASODUR®-V2250 (INDUFLOOR-IB2255) EC1Plus–R A+
Podlahové nátěry Penetrace/primery
ASODUR®-SG3 (INDUFLOOR-IB1250) - A+ -
ASODUR®-SG3-Superfast EC1Plus–R A+
Těsnicí pásy
ASO®-Dichtband-2000-S EC1Plus - - -
Ochrana povrchu
Impregnační nátěry
REMISIL-SI EC1Plus–R A+
Penetrace
ASODUR®-G1275 (INDUFLOOR-IB1275) - - A+ -
ASODUR®-SG3 (INDUFLOOR-IB1250) - A+ -
Podlahové stěrky a nátěry
ASODUR®-EB/L (INDUFLOOR-IB3386) - A+ -
Uzavírací nátěry
ASODUR®-V2250 (INDUFLOOR-IB2255) EC1Plus–R A+
Pokládka obkladů/přírodního kamene/potěrů
Elastické spárovací tmely/primery
ESCOSIL-2000 EC1Plus - A+ -
Hydroizolační systémy
AQUAFIN®-2K - - A -
AQUAFIN®-2K/M - A -
AQUAFIN®-RS300 EC1Plus–R - A -
ASOFLEX-AKB-Boden EC1Plus–R A+
ASOFLEX-AKB-Wand EC1Plus–R A+
SANIFIN EC1Plus A+ -
SANIFLEX EC1Plus A+
UNIFLEX-B - - A -
Lepidla na obklady
ADF®-Systemkleber EC1Plus–R A+
AK7P EC1Plus–R - A+
ASODUR®-Design EC1Plus–R A+
CARO-FK-FLEX - - A+
LIGHTFLEX® EC1Plus–R A+ -
MONOFLEX-XL EC1Plus–R A+
SOLOFLEX EC1Plus–R A+
SOLOFLEX-FAST EC1Plus–R A+
UNIFIX® EC1Plus–R A+
UNIFIX®-2K EC2–R A+
UNIFIX®-2K/6 EC2–R - A+
UNIFIX®-S3 EC2–R - A+ -
Lepidla na přírodní kámen
CRISTALLIT®-MULTI-flex EC1Plus–R - A+
CRISTALLIT®-VARIO-light EC1Plus–R - A+
Penetrační nátěry
ASO®-Unigrund-GE EC1Plus A+
ASO®-Unigrund-K EC1Plus A+
ASO®-Unigrund-S EC1Plus A+
ASODUR®-SG3-Superfast EC1Plus–R A+
Speciální potěry a malty
ASODUR®-LE - A+ -
Spárovací malty
ASO®-Flexfuge EC1Plus–R A+
ASO®-Fugenbreit EC1Plus–R - A+
ASO®-Fugenbunt - - A+ -
ASODUR®-Design EC1Plus–R A+
CRISTALLFUGE PLUS EC1Plus A+
Stěrky a zálivky
ASO®-NM15 EC1–R - A -
SOLOPLAN®-12 - - A -
SOLOPLAN®-FA EC1Plus–R A+
Systémy pro separaci a ke tlumení kročejového hluku
STEPBOARD EC1Plus - - - -
Těsnicí pásy
ASO®-Dichtband-2000 EC1Plus A+ -
ASO®-Dichtband-2000-S EC1Plus - - -
ASO®-Dichtband-2000-Sanitär - A+ -
Zušlechťovací přísady
UNIFLEX-B - - A -
Technologie pro lepší beton
Impregnační nátěry
REMISIL-SI EC1Plus–R A+
Ausgezeichnete produkte


Odpovědnost vůči lidem a vůči životnímu prostředí

Moderní obaly práškových směsí pro ještě vyšší kvalitu

Velmi ekologické jsou rovněž pytle s vnitřní umělohmotnou fólií, do kterých balíme naše výrobky. Hygroskopické a zejména rychletuhnoucí práškové směsi potřebují čistý a těsný obal, chránicí před vlhkostí. V porovnání s běžnými papírovými obaly naše pytle s vnitřní umělohmotnou vložkou toto vše zajišťují. Vnitřní vložka papírového obalu je přínosem i z hlediska ekologie.

Tato inovace přináší výhody nejen při samotném procesu plnění, při skladování a dodání, ale také při manipulaci s výrobkem na stavbě. Prašnost při výrobě je snížena na minimum, jelikož se jedná o uzavřený systém. Pronikání vlhkosti, a tím způsobené hrudkovatění práškových výrobků, je téměř vyloučeno. Odpadá ukládání prachu ve skladech z důvodu netěsnosti, nebezpečí poškození obalu při přepravě je téměř nulové. Nové recyklovatelné obaly s vnitřní umělohmotnou fólií jsou zárukou dlouhé doby použitelnosti výrobků, jejich vlastnosti jsou zachovány mnohem déle. Tuto velkou výhodu ocení nejen distributoři, ale i uživatelé našich výrobků po celém světě.

Ekologie při výrobě

Výroba se samozásobuje značnou částí elektrické energie pomocí vlastních solárních panelů. Navíc díky inteligentní koncepci rekuperace tepla odpadní teplo z výrobního procesu se využívá k vytápění výrobních hal.

Úprava vody

Voda k oplachování z výroby se čistí v naší vlastní čističce, kde se zároveň filtrují všechny škodlivé látky. Teprve pak vypouštíme takto vyčištěnou vodu do veřejné kanalizace.

Environmentální prohlášení o produktu (EPD)

Dbc muster epd dispersionen loesemittelfrei boden parkett 2014 04 04
Disperzní bezrozpouštědlová lepidla, ustalovače, základní nátěry a penetrace pro podlahoviny resp. pro parketářské práce

Dbc muster epd dispersionen klasse a boden parkett 2014 04 04
Disperzní lepidla, ustalovače, základní nátěry a penetrace třídy A pro podlahoviny resp. pro parketářské práce

Dbc muster epd moertel gruppe 1 alle anwendungen 2013 07 30

Dbc muster epd moertel gruppe 1 estrich bodenspachtel usw 2013 08 02
Modifikované minerální malty skupiny 1 – Cementové potěry, vyrovnávací podlahové stěrky, nivelační stěrky, nivelační potěry

Dbc muster epd moertel gruppe 1 verklebung 2013 08 02

Dbc muster epd moertel gruppe 1 reparaturmoertel 2013 08 02
Modifikované minerální malty skupiny 1 – Opravné malty

Dbc muster epd moertel gruppe 1 sib 2013 08 02
Modifikované minerální malty skupiny 1 – Opravné malty k ochraně a sanaci betonových konstrukcí

Dbc muster epd moertel gruppe 1 fugenmoertel 2013 08 02
Modifikované minerální malty skupiny 1 – Spárovací malty

Dbc muster epd moertel gruppe 1 abdichtung 2013 08 02
Modifikované minerální malty skupiny 1 – Stavební hydroizolace

Dbc muster epd moertel gruppe 2 verklebung 2013 08 02
Modifikované minerální malty skupiny 2 – Lepidla

Dbc muster epd moertel gruppe 2 sib 2013 08 02
Modifikované minerální malty skupiny 2 – Opravné malty k ochraně a sanaci betonových konstrukcí

Dbc muster epd moertel gruppe 2 abdichtung 2013 08 02
Modifikované minerální malty skupiny 2 – Stavební hydroizolace

Dbc muster epd moertel gruppe 3 abdichtung 2013 08 02
Modifikované minerální malty skupiny 3 – Stavební hydroizolace

Dbc muster epd bzm bv und fm nr 1 2014 01 08
Přísady do betonu – Skupina účinných látek Plastifikační přísady a Ztekucovací přísady (superplastifikátory)

Dbc muster epd bzm vz nr 6 2014 01 08
Přísady do betonu – Skupina účinných látek Přísady zpomalující tuhnutí betonu

Dbc muster epd bzm dm nr 2 2014 01 08
Přísady do betonu – Skupina účinných látek Těsnicí přísady

Reactive%20resins%20based%20on%20epoxy%20resin%20filled%20andor%20aqueous%20with%20high%20content%20of%20filler

Reactive%20resins%20based%20on%20epoxy%20resin%20filled%20andor%20aqueous%20with%20low%20content%20of%20filler

Reactive%25
Reactive resins based on epoxy resin, unfilled/solvent-free with high content of reactive diluent

Reactiv
Reactive resins based on epoxy resin, unfilled/solvent-free with low content of reactive diluent

Reactive%20resins%20based%20on%20polyurethane%20or%20smp%20filled%20or%20aqueous%20solvent free
Reactive resins based on polyurethane or SMP, filled or aqueous, solvent-free

Dbc muster epd kmb alle anwendungen 2013 10 12
Silnovrstvé hydroizolace na bázi bitumenů obohacené polymerní složkou