Zpět

Těsnicí pásy

Dichtband

produkty

ASO-Dichtband-2000-S
Speciální těsnicí páska pro náročné aplikace s vysokým zatížením
ASO-Dichtband-2000-S-Ecken
Elastická tvarovka-roh
ASO-Dichtband-2000-Kreuzung
Elastická těsnicí tvarovka-kříž
ASO-Dichtband-2000-T-Stück
Elastická těsnicí tvarovka (T-kus)
ADF-Dehnfugenband
Elastická těsnicí páska
ADF-Rohrmanschette
Elastická tvarovka k utěsnění prostupů
ASO-Tape (INDUBOND-Tape-3000)
Termoplastická spárovací páska pro těsnění spár