Zpět

Těsnicí pásy

produkty

ASO-Dichtband-2000-S
Speciální těsnicí páska pro náročné aplikace a vysoké zatížení
ASO-Dichtband-2000-S-Ecken
Elastická tvarovka - vnitřní a vnější roh
ASO-Dichtband-2000-Kreuzung
Elastická těsnicí tvarovka-kříž
ASO-Dichtband-2000-T-Stück
Elastická těsnicí tvarovka (T-kus)
ADF-Dehnfugenband
Elastická těsnicí páska
ADF-Rohrmanschette
Elastická tvarovka k utěsnění prostupů potrubí