Zpět

Přísady do betonu - těsnění betonu krystalizací

Bt

produkty

BETOCRETE-CL170-P
Krystalizační přísada do betonu s plastifikačními vlastnostmi
BETOCRETE-CL210-WP
Krystalizační přísada do betonu s hydrofobizačními vlastnostmi
BETOCRETE-CP355-CI
Krystalizační přísada do betonu obsahující inhibitory koroze, pro pojivové směsi s nízkým obsahem portlandského cementového slínku
BETOCRETE-CP360-WP
Krystalizační přísada do betonu s hydrofobizačními vlastnostmi
BETOCRETE-CP350-CI
Krystalizační přísada do betonu obsahující inhibitory koroze