Zpět

Přísady do betonu - těsnění betonu krystalizací

Bt

produkty

BETOCRETE-CL-170-P
Krystalizační přísada do betonu s plastifikačními vlastnostmi
BETOCRETE-CL-180-S
Krystalizační přísada do betonu se superplastifikačními vlastnostmi
BETOCRETE-CL-210-WP
Krystalizační přísada do betonu s hydrofobizačními vlastnostmi
BETOCRETE-CP-380-S
Krystalizační přísada do betonu se superplastifikačními vlastnostmi
BETOCRETE-CP-355-CI
Krystalizační přísada do betonu obsahující inhibitory koroze
BETOCRETE-CP-360-WP
Krystalizační přísada do betonu s hydrofobizačními vlastnostmi
BETOCRETE-CP-350-CI
Krystalizační přísada do betonu obsahující inhibitory koroze
BETOCRETE-C17
Přísada do betonu ke krystalické hydroizolaci dle EN 934-2 : část 2
BETOCRETE-C36 (DM)
Přísada do betonu ke krystalické hydroizolaci dle EN 934-2 : část 9