Zpět

Dodatečná krystalická hydroizolace

Key Facts

1 Otevření trhlin a míst poškození

Odstraňte všechny volné částice z narušených míst a trhlin. Viditelné statické trhliny vyškrábejte do šířky min. 20 mm a hloubky 25 mm.

2 Okamžité utěsnění průsaků vody

Utěsněte řádně místa průsaku vody pomocí rychletuhnoucího cementu FIX 20-T, který „ucpe“ výron vody.

3 Příprava cementu FIX 20-T

Přidáním 25 % vody rozmíchejte množství prášku odpovídající velikosti místa průsaku vody tak, aby vznikla homogenní směs, kterou je možno hníst. Rukou vytvarujte pasující „zátku“. Pracujte rychle – zpracovatelnost materiálu trvá pouhé 3 minuty!

4 Utěsnění místa průsaku vody

Zatlačte vytvarovanou zátku do místa průsaku vody, přidržujte ji rukou tak dlouho, až dojde k vytvrzení cementu. Pomocí zednické lžíce ihned přepracujte utěsněné místo.

5 Oprava poškozených míst

Poškozená místa opravte pomocí rychletuhnoucího cementu FIX 20-T, alternativně můžete použít ASOCRET-IM.

6 Vytvoření fabionu

Nejprve oblast ošetřete AQUAFINem-IC. Ještě než nátěr zaschne, metodou „čerstvé do čerstvého“ vytvořte z ASOCRETu-IM
fabion s délkou ramene cca 4 cm. Po cca 1–3 hodinách ASOCRET-IM přepracujte AQUAFINem-IC.

7 Nanesení AQUAFINu-IC

Všechny utěsňované plochy nejprve navlhčete čistou vodou. Naneste v odpovídajícím množství dvě vrstvy AQUAFINu-IC pomocí koštěte nebo hrubého štětce, příp. použijte vhodnou stříkací techniku. Druhou vrstvu nanášejte, dokud je první vrstva ještě lepivá a tedy úplně neproschla.

8 Závěrečné ošetření povrchu

Čerstvý izolační nátěr je potřeba chránit před povětrnostními vlivy, např. slunečním zářením, větrem, deštěm, mrazem apod. Nátěr se musí udržovat po dobu min. 3 dnů vlhký! První vlhčení nátěru proveďte po cca 1 dni.