Zpět

Těsnicí materiály - dilatační spáry

produkty

ASODUR-K4031
Univerzální 2složkové tixotropní epoxidové lepidlo
ASO-Tape
Termoplastická páska k utěsnění pracovních a dilatačních spár