Zpět

Pomůcky

produkty

Tragfix
Držadlo na pytle
Odměrný kbelík
Kbelík pro odměřování vody
Směšovací kbelík
Směšovací kbelík
ASO-R005
Čisticí koncentrát na obklady, dlažbu, kabřinec a betonové tvárnice