Zpět

Přísady do betonu a malt, zušlechťovací přísady

produkty

ASOPLAST-MZ
Přísada do malt, adhezní emulze, ochrana proti odpařování
RESIL-NB150
Prostředek k ošetření betonu (tzv. curing)