Zpět

Přísady do betonu a malt, zušlechťovací přísady

produkty

ASOPLAST-MZ
Přísada do malt, adhezní emulze, ochrana proti odpařování
ASOLIT-LP/K
Provzdušňovací přísada, koncentrát záměsového oleje
ASOLIN-DMK
Těsnicí prostředek - koncentrát
OC17-Frostschutz
Urychlovač tuhnutí
ASIKON-5005
Separační a impregnační olej, univerzální odbedňovací prostředek
RESIL-NB150
Prostředek k ošetření betonu (tzv. curing)