store icon info-circle icon clone icon pencil-ruler icon trowel icon calendar icon user-circle icon trash icon plus icon check-mark icon file icon schomburg brand icon phone icon envelope icon fax icon globe icon bars-solid icon flag-de icon flag-nl icon flag-cz icon flag-sk icon flag-hr icon flag-ru icon flag-vn icon flag-kr icon flag-pl icon flag-no icon flag-lt icon flag-as icon flag-us icon flag-th icon flat-jp icon flag-kh icon flag-mm icon flag-my icon flag-id icon locale-de icon locale-gb icon locale-rx icon locale-fr icon locale-th icon locale-km icon locale-id icon locale-my icon locale-ms icon locale-ja icon locale-zh icon locale-vi icon locale-cs icon locale-nl icon locale-sk icon locale-hr icon locale-ru icon locale-ko icon locale-pl icon locale-nb icon locale-lt icon locale-lv icon

SCHOMBURG Česko

Zpět

Dodatečná horizontální clona – použitím tekutého injektážního přípravku

Key Facts

1 Příprava plochy stěny

Pro optimální „rozprostření“ horizontální clony se podklad natře AQUAFINem-1K až do výšky 10 cm nad plánovanou úrovní vrtání otvorů.

2 Vyplnění dutin

Dutiny a výlomy v podkladu se vyplní maltou ASOCRET-BM.

3 Vytvoření horizontální clony

Po vyvrtání otvorů (osová vzdálenost sousedících otvorů cca 10 –12,5 cm) se do podkladu injektuje AQUAFIN-F za pomocí injektážního pakeru nízkotlakou metodou (<10 bar). Injektážní tlak je nutno udržovat tak dlouho, až bude spárovací malta v okolí packeru vyplněna AQUAFINem-F do matného lesku. Po cca. 24 hodinách se pakery vytáhnou a otvory uzavřou ASOCRETem-BM. Při silně nasákavém zdivu lze provést i jednostranně.

4 Beztlaková injektáž

Při beztlakové injektáži se do vyvrtaných otvorů umístí nádoby naplněné injektážním prostředkem. Ten proniká do podkladu vlivem gravitace a díky nasákavosti podkladu. Injektážní roztok se doplňuje do nádob tak dlouho, až dojde k nasycení zdiva (to už nepojme další množství). Analogicky jako u tlakové injektáže se nakonec injektážní otvory uzavřou speciální maltou ASOCRET-BM.

A-Z
Systémová řešení
Systémová řešení
kalkulátor spotřeby
Na Kalkulátor spotřeby