Zpět

Dodatečná horizontální clona – použitím tekutého injektážního přípravku

Key Facts

1 Příprava plochy stěny

Pro optimální „rozprostření“ horizontální clony se podklad natře AQUAFINem-1K až do výšky 10 cm nad plánovanou úrovní vrtání otvorů.

2 Vyplnění dutin

Dutiny a výlomy v podkladu se vyplní maltou ASOCRET-BM.

3 Vytvoření horizontální clony

Po vyvrtání otvorů (osová vzdálenost sousedících otvorů cca 10 –12,5 cm) se do podkladu injektuje AQUAFIN-F za pomocí injektážního pakeru nízkotlakou metodou (<10 bar). Injektážní tlak je nutno udržovat tak dlouho, až bude spárovací malta v okolí packeru vyplněna AQUAFINem-F do matného lesku. Po cca. 24 hodinách se pakery vytáhnou a otvory uzavřou ASOCRETem-BM. Při silně nasákavém zdivu lze provést i jednostranně.

4 Beztlaková injektáž

Při beztlakové injektáži se do vyvrtaných otvorů umístí nádoby naplněné injektážním prostředkem. Ten proniká do podkladu vlivem gravitace a díky nasákavosti podkladu. Injektážní roztok se doplňuje do nádob tak dlouho, až dojde k nasycení zdiva (to už nepojme další množství). Analogicky jako u tlakové injektáže se nakonec injektážní otvory uzavřou speciální maltou ASOCRET-BM.