store icon info-circle icon clone icon pencil-ruler icon trowel icon calendar icon user-circle icon trash icon plus icon check-mark icon file icon schomburg brand icon phone icon envelope icon fax icon globe icon bars-solid icon flag-de icon flag-nl icon flag-cz icon flag-sk icon flag-hr icon flag-ru icon flag-vn icon flag-kr icon flag-pl icon flag-no icon flag-lt icon flag-as icon flag-us icon flag-th icon flat-jp icon flag-kh icon flag-mm icon flag-my icon flag-id icon locale-de icon locale-gb icon locale-rx icon locale-fr icon locale-th icon locale-km icon locale-id icon locale-my icon locale-ms icon locale-ja icon locale-zh icon locale-vi icon locale-cs icon locale-nl icon locale-sk icon locale-hr icon locale-ru icon locale-ko icon locale-pl icon locale-nb icon locale-lt icon locale-lv icon

SCHOMBURG Česko

Zpět

Nádrže na užitkovou vodu

Key Facts

1 Sanování trhlin

Posouzení příčiny vzniku trhlin, trhliny v betonu je nutno řádně uzavřít (viz samostatná kapitola Sanování trhlin).

2 Vyrovnání děr a výlomů

Vyspravení trhlin či výlomů v 1 prac. kroku do maxim. tloušťky vrstvy 40 mm nastěrkováním INDUCRETu-BIS-5/40. Stěrka se aplikuje metodou „čerstvé do čerstvého“ po nanesení adhezního můstku INDUCRET-BIS-0/2.

3 Zarovnání plochy

Na připravený podklad se nanese ASOCRET-BIS-1/6 v požadované tloušťce vrstvy (až 6 mm) v jednom prac. kroku, povrch se přepracuje hladítkem s filcovou nebo molitanovou vrstvou.

4 Utěsnění přechodu stěny/podlaha

Do oblasti přechodu stěna/podlaha a do styčných spár se aplikuje AQUAFIN-RS300 štětkou nebo stěrkováním, poté se místa
oblepí těsnicí páskou ASO-Dichtband-2000-S bez dutin a záhybů. Celoplošné přepracování povrchu se provede při vytvoření plošné hydroizolace.

5 Plošné utěsnění

Aplikace AQUAFINu-RS300 v nejméně 2 pracovních krocích pomocí štětky, hladítka nebo nástřikem.

A-Z
Systémová řešení
Systémová řešení
kalkulátor spotřeby
Na Kalkulátor spotřeby