Zpět

Nádrže na užitkovou vodu

Key Facts

1 Sanování trhlin

Posouzení příčiny vzniku trhlin, trhliny v betonu je nutno řádně uzavřít (viz samostatná kapitola Sanování trhlin).

2 Vyrovnání děr a výlomů

Vyspravení trhlin či výlomů v 1 prac. kroku do maxim. tloušťky vrstvy 40 mm nastěrkováním INDUCRETu-BIS-5/40. Stěrka se aplikuje metodou „čerstvé do čerstvého“ po nanesení adhezního můstku INDUCRET-BIS-0/2.

3 Zarovnání plochy

Na připravený podklad se nanese ASOCRET-BIS-1/6 v požadované tloušťce vrstvy (až 6 mm) v jednom prac. kroku, povrch se přepracuje hladítkem s filcovou nebo molitanovou vrstvou.

4 Utěsnění přechodu stěny/podlaha

Do oblasti přechodu stěna/podlaha a do styčných spár se aplikuje AQUAFIN-RS300 štětkou nebo stěrkováním, poté se místa
oblepí těsnicí páskou ASO-Dichtband-2000-S bez dutin a záhybů. Celoplošné přepracování povrchu se provede při vytvoření plošné hydroizolace.

5 Plošné utěsnění

Aplikace AQUAFINu-RS300 v nejméně 2 pracovních krocích pomocí štětky, hladítka nebo nástřikem.