Zpět

Elastické těsnicí tmely do spár/primery

Productgroup func 276 edit.cms

produkty

INDUFLEX-PU (INDUFLEX-VK6060)
Elastický 1složkový PU tmel na podlahové spáry
INDUFLEX-MS (INDUFLEX-VK6065)
Těsnicí hmota na spáry na bázi MS hybridního polymeru, pro jímky na močůvku, kejdu, silážní šťávy
INDUFLEX-PS (INDUFLEX-VK-TKF-2000-MV)
Středně viskózní těsnicí hmota na spáry, na polysulfidové bázi
INDU-Primer-N (Primer-2000 / ASO-Primer-2000)
Penetrační nátěr/adhezní můstek pro nenasákavé podklady
INDU-Primer-A (Primer-2000-A)
Penetrační nátěr/prostředek ke zlepšení přilnavosti u asfaltových styčných ploch
INDU-Primer-S (Primer-2000-S)
Penetrační nátěr/prostředek ke zlepšení přilnavosti pro nasákavé styčné plochy
ASOFLEX-SDM
Elastický tmel k utěsnění spár