Zpět

Zušlechťovací přísady

produkty

ELEKTRON-PLUS
Vodivá disperze ke zhotovení elektrostaticky vodivého lepidla do tenkého lože nebo spárovací malty
UNIFLEX-F
Tekutá polymerní disperze