Zpět

Zušlechťovací přísady

produkty

ELEKTRON-PLUS
Vodivá disperze pro zhotovení elektrostaticky vodivého lepidla do tenkého lože/spárovací malty
UNIFLEX-F
Tekutá polymerní disperze (B-složka k lepidlům na obkladové prvky)