Zpět

Přísady do malt, potěrů a pro následné ošetření

produkty

RESIL-NB150
Prostředek k ošetření betonu (tzv. curing)
RUXOLITH-T5 (VZ)
Zpomalovač tuhnutí betonu na bázi fosfátů