Zpět

Správně provedená a trvalá izolace spodní stavby

Key Facts

1 Vyrovnání podkladu

Vyrovnání plošných nerovností a uzavření otevřených spár (do 5 mm) AQUAFINem-1K v 1 pracovním kroku stěrkováním resp. nástřikem vhodným přístrojem.

2 Utěsnění přechodu stěny/podlaha

Aplikace AQUAFINu-RS300 v nejméně 2 prac. krocích do celé oblasti přesahu soklu a na čelní stranu soklu. Poté se přechod ze stěny na podlahu oblepí (v 1 prac. kroku) těsnicí páskou ASO-Dichtband-2000-S bez dutin a záhybů.

3 Utěsnění průchodů trubek

Nanesení AQUAFINu-RS300 pomocí stěrky se 4 mm ozubením, nalepení ASO-Dichtmanschette-Boden (bez záhybů), závěrečné celoplošné přepracování.

4 Utěsnění přechodu soklu

Aplikace AQUAFINu-RS300 v nejméně 2 pracovních krocích pomocí štětky, hladítka nebo nástřikem. Ošetřená oblast přesahuje minim. 30 cm nad a minim. 20 cm pod horní hranou zeminy.

5 Penetrační nátěr

6 PMBC hydroizolační povlaky

Nastěrkování COMBIFLEXu-EL, tloušťka vrstvy závisí na daném zatížení vlhkostí. Přesah bitumenové hydroizolační vrstvy vůči izolaci soklu (obr. 4) činí minim. 10 cm.

7 Ochranné a drenážní desky

Po proschnutí izolační vrstvy bodové nanesení bitumenového lepidla COMBIDIC-1K na nekašírovanou stranu ochranné a drenážní desky a přitlačení desky k podkladu.

8 Obvodová izolace

Ochranné a drenážní desky se kladou odspoda nahoru na vazbu těsně vedle sebe vždy s přesahy geotextilie.