store icon info-circle icon clone icon pencil-ruler icon trowel icon calendar icon user-circle icon trash icon plus icon check-mark icon file icon schomburg brand icon phone icon envelope icon fax icon globe icon bars-solid icon flag-de icon flag-nl icon flag-cz icon flag-sk icon flag-hr icon flag-ru icon flag-vn icon flag-kr icon flag-pl icon flag-no icon flag-lt icon flag-as icon flag-us icon flag-th icon flat-jp icon flag-kh icon flag-mm icon flag-my icon flag-id icon locale-de icon locale-gb icon locale-rx icon locale-fr icon locale-th icon locale-km icon locale-id icon locale-my icon locale-ms icon locale-ja icon locale-zh icon locale-vi icon locale-cs icon locale-nl icon locale-sk icon locale-hr icon locale-ru icon locale-ko icon locale-pl icon locale-nb icon locale-lt icon locale-lv icon

SCHOMBURG Česko

Zpět

Správně provedená a trvalá izolace spodní stavby

Key Facts

1 Vyrovnání podkladu

Vyrovnání plošných nerovností a uzavření otevřených spár (do 5 mm) AQUAFINem-1K v 1 pracovním kroku stěrkováním resp. nástřikem vhodným přístrojem.

2 Utěsnění přechodu stěny/podlaha

Aplikace AQUAFINu-RS300 v nejméně 2 prac. krocích do celé oblasti přesahu soklu a na čelní stranu soklu. Poté se přechod ze stěny na podlahu oblepí (v 1 prac. kroku) těsnicí páskou ASO-Dichtband-2000-S bez dutin a záhybů.

3 Utěsnění průchodů trubek

Nanesení AQUAFINu-RS300 pomocí stěrky se 4 mm ozubením, nalepení ASO-Dichtmanschette-Boden (bez záhybů), závěrečné celoplošné přepracování.

4 Utěsnění přechodu soklu

Aplikace AQUAFINu-RS300 v nejméně 2 pracovních krocích pomocí štětky, hladítka nebo nástřikem. Ošetřená oblast přesahuje minim. 30 cm nad a minim. 20 cm pod horní hranou zeminy.

5 PMBC hydroizolační povlaky

Nastěrkování COMBIFLEXu-EL, tloušťka vrstvy závisí na daném zatížení vlhkostí. Přesah bitumenové hydroizolační vrstvy vůči izolaci soklu (obr. 4) činí minim. 10 cm.

6 Ochranná a kluzná textilie (u kationtových bitumenů)

U zdiva se použití doporučuje, u betonu je závazné: nastříhání ASO-Systemvlies-02 do potřebné délky, nalepení bez přesahu na čerstvou bitumenovou vrstvu tak, aby nevznikly záhyby, a vyhlazení.

7 Ochranné a drenážní desky

Po proschnutí izolační vrstvy bodové nanesení bitumenového lepidla COMBIDIC-1K na nekašírovanou stranu ochranné a drenážní desky a přitlačení desky k podkladu.

8 Obvodová izolace

Ochranné a drenážní desky se kladou odspoda nahoru na vazbu těsně vedle sebe vždy s přesahy geotextilie.

A-Z
Systémová řešení
Systémová řešení
kalkulátor spotřeby
Na Kalkulátor spotřeby