Zpět

Stěrky/zálivkové malty

produkty

ASOCRET-VK100 (INDUCRET-VK100)
Vysoce tekutá minerální zálivková malta do tloušťky vrstvy 100 mm
ASOCRET-VK30 (INDUCRET-VK30)
Vysoce tekutá minerální zálivková malta do tloušťky vrstvy 60 mm
ASODUR-EV200 (INDUGROUT-EP200)
3složková, bezrozpouštědlová, rozlivná, vysoce výkonná malta na bázi epoxidové pryskyřice