Zpět

Stěrky/zálivkové malty

produkty

ASOCRET-VK100
Vysoce tekutá minerální zálivková malta, tloušťka vrstvy do 100 mm
ASOCRET-VK30
Vysoce tekutá minerální zálivková malta, tloušťka vrstvy do 60 mm
ASODUR-EV200
3složková rozlivná malta na bázi epoxidové pryskyřice