Zpět

Čističky odpadních vod – Odolná plošná izolace proti vodě

Key Facts

1 Vyrovnání děr a výlomů

Vyspravení menších trhlin či výlomů (do 40 mm) pomocí omítací lžíce nebo hladítka. Po nanesení adhezního můstku INDUCRET-BIS-0/2 následuje celoplošná aplikace INDUCRETu-BIS-5/40 metodou „čerstvé do čerstvého“.

2 Zarovnání plochy

Na připravený podklad se v jednom prac. kroku nanese ASOCRET-BIS-1/6 v požadované tloušťce vrstvy - až 6 mm. Povrch se nesmí přepracovávat mokrou štětkou ani mokrým hladítkem. Pro přechod u opravované plochy bez znatelných okrajů lze dodatečně přetřít suchou houbou.

3 Utěsnění přechodu stěny/podlaha

Do míst přechodu stěna/podlaha a spojovacích spár se natře nebo nastěrkuje AQUAFIN-RS 300 a nalepí se těsnicí pás ASO-Dichtband-2000-S tak, aby nevznikly žádné dutiny nebo záhyby. Při provádění plošné hydroizolace se na závěr celý povrch přepracuje.

4 Potrubní prostupy – okolí přírub

V místě přírubového prostupu pro potrubí se pomocí válečku s krátkým vlasem nanese bez pórů speciální předpenetrace ASODUR-SG2-thix. Po důkladném vytvrzení je možno přistoupit k dalším opatřením k izolaci. Alternativně lze použít univerzální penetraci ASODUR-GBM. Čerstvý penetrační nátěr se posype celoplošně křemičitým pískem.

5 Posyp křemičitým pískem

6 Plošné utěsnění

Aplikace AQUAFINu-RS300 v nejméně 2 pracovních krocích pomocí štětky, hladítka nebo nástřikem.