Zpět

Izolace pracovních spár pomocí elastomerových bobtnavých pásů do spár

Key Facts

1 Přilepení pomocí montážního lepidla

Na očištěný podklad se pomocí ruční kartuše nanese potřebné množství montážního lepidla, bobtnavý pás do spár INDU-FLEX-CJ13 se přitiskne po celé své ploše tak, aby lepidlo po stranách vyteklo.

2 Mechanické připevnění

Alternativně lze bobtnavý pás INDU-FLEX-CJ13 na 4–6 místech našroubovat, přichytit hřebíky nebo nastřelit tak, aby se zajistilo jeho minim. 8 cm překrytí betonem na straně průsaku vody. Bobtnavý pás musí přiléhat celoplošně k betonovému podkladu.

3 Spojování bobtnavého pásu natupo

Spojování bobtnavého pásu lze provést natupo. Při větších tloušťkách stěny je potřeba spojovací místa zajistit dodatečným bobtnavým pásem s minim. 50 mm překryvem.

4 Spojování bobtnavého pásu s překryvem

Alternativně lze jednotlivé úseky bobtnavého pásu spojovat s překryvem minim. 50 mm. Oba pásy by měly přitom přiléhat k sobě těsně.

5 Rohové spoje

Rohové spoje je vždy potřeba dodatečně zabezpečit.