Zpět

Penetrace, adhezní můstky a přísady do omítky

produkty

DS8-Putzkontakt
Adhezní můstek pro sádrové omítky na betonu, kontaktní nátěr pod omítku
P79-Aufbrennsperre
Penetrace pod omítku