Zpět

Penetrace, adhezní můstky a přísady do omítky

produkty

P79-Aufbrennsperre
Penetrace pod omítku