Zpět

Ochraně dat

Informace o ochraně dat pro návštěvníky této webové stránky
Chtěli bychom Vám za společnost SCHOMBURG GmbH & Co. KG dále vysvětlit, které z Vašich údajů zpracováváme a jak. Máte-li otázky, je Vám k dispozici náš pověřenec na ochranu a zpracování dat na adrese thomas@werning.com.

Účel, právní podklad, kategorie příjemců, doba uložení zpracovaných dat
Účel: Představení společnosti, poskytování služeb anebo prodej produktů jakož i komunikace přes internet.

Účelem zpracování dat na této webové stránce je informace o produktech a službách naší společnosti spojených s možností uživatele navázat cíleně kontakt s příslušným partnerem v naší firmě.
Dále zpracováváme osobní údaje podle následujících právních podkladů:
• Čl. 6 odst. 1 lit. a DSGVO pro zpracování osobních dat se souhlasem příslušné osoby.
• Čl. 6 odst. 1 lit. b DSGVO pro požadované zpracování osobních dat pro vyplnění smlouvy s příslušnou osobou jakož i provádění odpovídajících předsmluvních opatření.
• Čl. 6 odst. 1 lit. c DSGVO pro požadované zpracování osobních dat pro vyplnění právního závazku, jemuž my podléháme dle ve všech případech aplikovatelného práva EU nebo dle ve všech případech aplikovatelného práva země, v níž je DSGVO zcela nebo částečně aplikovatelná.
• Čl. 6 odst. 1 lit. f DSGVO pro požadované zpracování osobních dat, aby byly chráněny naše oprávněné zájmy nebo třetích osob, pokud nepřevažují základní svobody a základní práva jakož zájmy dotyčné osoby. Oprávněné zájmy jsou zvláště náš ekonomický zájem, možnost přípravy našich webových stránek, bezpečnost informací, prosazení vlastních právních nároků a dodržování dalších právních předpisů.

K tomu zapojujeme v rámci poskytování služeb zvláště k uchování mlčenlivosti a k ochraně osobních údajů zavázané poskytovatele služeb. Předávání úřadům probíhá výhradně po předložení přednostních právních předpisů.

Při Vaší návštěvě webové stránky se vytvoří spojení s Vaším prohlížečem. Informace, které se přitom získají, jsou uloženy jako dočasný systémový soubor a jsou automaticky evidovány: IP-adresa Vašeho přístroje, datum a čas přístupu, jméno a URL vyvolaných souborů, webové stránky, z níž byl přístup zrealizován, resp. odkud jste byli na naši stránku přesměrováni (Referrer-URL), použitý prohlížeč a příp. operační systém vašeho přístroje jakož i jméno Vašeho poskytovatele služeb.

Jmenovaná data zpracováváme za účelem plynulého sestavení spojení a zabezpečení systému. Vyplývající data spojení jsou automaticky mazána, zpravidla za sedm dní. Pokud je webová stránka zneužita, budou Log-data, jejichž další úschova je zapotřebí za účelem dokazování, uchovávána až do vyjasnění případu.

Zacházení s osobními údaji
Provozovatel webové stránky uchovává, používá a dává Vaše osobní údaje jen tehdy dále, když je to povoleno v rámci zákona nebo Vy s jejich shromažďováním dáte souhlas. Jako osobní údaje platí veškeré informace, které slouží k tomu, aby byla Vaše osoba identifikována a která lze vysledovat zpětně k Vám - takže např. Vaše jméno, emailová adresa a telefonní číslo.

Zacházení s kontaktními údaji
Navážete-li s provozovatelem webové stránky díky nabízeným kontaktním možnostem spojení, pak budou Vaše údaje uloženy, aby mohl být zpracován a zodpovězen Váš požadavek. Bez Vašeho souhlasu tyto údaje nebudou poskytnuty třetím osobám.

Google Analytics
Tato webová stránka používá Google Analytics, analytickou službu webu společnosti Google Inc. („Google“). Její použití je na základě čl. 6 odst. 1 s. 1 lit. f. DSGVO. Google Analytics používá tzv. „Cookies“, textové soubory, které se ukládají na vašem počítači a umožňují analýzu Vašeho použití webové stránky. Informace vytvořené soubory cookie o Vašem používání webové stránky jako
- typ a verze prohlížeče,
- používaný operační systém,
- Referrer-URL (předchozí navštívená stránka),
- Hostname přihlašujícího se počítače (IP-adresa),
- čas požadavku na straně serveru,
se zpravidla přenáší na server Google v USA a tam se ukládají. IP adresa zprostředkovaná Vaším prohlížečem v rámci Google Analytics se nespojuje s dalšími daty od Google. Navíc jsme na této webové stránce Google Analytics rozšířili o kód „anonymizeIP“. To garantuje maskování Vaší IP adresy, takže jsou všechna data shromažďována anonymně. Pouze ve výjimečných případech se do USA na server od Google přenáší úplná IP adresa.

V pověření provozovatele této webové stránky Google použije tuto informaci, aby vyhodnotil Vaše užívání dané webové stránky, aby sestavil reporty o aktivitách webových stránek a aby poskytl další služby provozovateli webové stránky spojené s užíváním dané webové stránky a používání internetu. Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením svého softwarového prohlížeče; upozorňujeme Vás však na to, že v tomto případě možná nebudete moci zcela využívat veškeré funkce této webové stránky.

Dále můžete zamezit shromažďování údajů vytvářených skrze cookie a Vašich údajů o používání webové stránky (vč. Vaší IP adresy) v Google jakož i zpracování těchto dat skrze Google tím, že na dále uvedeném odkazu si stáhnete a nainstalujete plug-in (modul) prohlížeče: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Alternativně k Add-On - doplňkům prohlížeče, zvláště u prohlížečů na mobilních koncových přístrojích můžete shromažďování údajů skrze Google Analytics navíc ještě zamezit kliknutím na tento odkaz. Nastaví se Opt-Out-cookie, který při budoucích návštěvách této webové stránky shromažďování Vašich dat zamezí. Opt-Out-Cookie platí jen na tomto prohlížeči a jen pro tuto webovou stránku a uloží se ve Vašem přístroji. Smažete-li cookies na v tomto prohlížeči, pak musíte Opt-Out-cookie znovu nastavit.

Mapy Google & YouTube
Používáme Mapy Google pro umístění na mapě a YouTube pro umístění videí (právní základ dle DSGVO: čl. 6 odst. 1 lit. f s provozem naší webové stránky a zohlednění zájmů dotčených skrze deaktivaci funkce sledování (tracking) v kódu YouTube). Google LLC v USA se zavázala, zajistit přiměřenou ochranu dat podle americko-evropských směrnic Privacy Shield. Další informace k tomu najdete v podrobném prohlášení o ochraně dat od Google.

Vaše právo na informaci, oprávnění, smazání, odvolání a přenositelnost dat
Kdykoliv můžete uplatnit své právo na informaci, oprávnění a smazání dat. Jednoduše nás kontaktujte výše popsanou cestou. Pokud si přejete smazání dat, my však ze zákona budeme povinni data uchovávat, bude přístup k Vaši datům omezen (blokován). Totéž platí při odvolání. Vaše právo na přenositelnost dat můžete uplatnit, pokud jsou u příjemce a u nás k dispozici technické možnosti.

Právo na stížnost
Máte možnost kdykoliv podat stížnost u dozorčího úřadu na ochranu dat.

Bezpečnost dat/ šifrování
Tato webová stránka používá „Hypertext Transfer Protocol Secure“ (https). Spojení mezi Vaším prohlížečem a naším serverem je zašifrované.

Aktuálnost a změny v tomto prohlášení o ochraně dat
Vyhrazujeme si kdykoliv provést úpravu obsahu tohoto prohlášení o ochraně dat. Ty se provádějí zpravidla při dalším vývoji nebo úpravách používaných služeb. Aktuální prohlášení o ochraně dat si můžete přečíst na naší webové stránce. Stav tohoto prohlášení: 14.5.2018