Zpět

Historie

1937 - Po zániku akciové společnosti Carl Schomburg & synové se sídlem v Bad Oeyenhausenu zakládá Albert Fritz Schomburg agenturu pro obchodování s chemickými prostředky na ochranu staveb v Detmoldu.

1949 - Po skončení 2.světové války se v Detmoldu zavádí výroba chemických prostředků pro ochranu staveb.

1961 - Do společnosti vstupuje Albert Carl Schomburg.

1962 - Ve Spork-Eichholzu u Detmoldu se staví nový výrobní závod a administrativní budova. Do provozu je uvedena linka na výrobu bitumenového nátěru s obsahem rozpouštědel.

1964 - Založení společné firmy Robotec AG v Curychu jako výrobního a odbytového závodu pro trh ve Švýcarsku.

1966 - Zavedení značky AQUAFIN jako označení produktové řady stavebních hydroizolací.

1974 - Výstavba nové haly pro výrobu polymerových a bitumenových produktů na bázi vody a bez obsahu rozpouštědel.

1992 - Založení odbytové a výrobní dceřiné společnosti v polském Kutně.

1994 - Výstavba výrobní pobočky v Halle an der Saale.

1999 - Rozšíření podniku a výrobních kapacit v Detmoldu/Spork-Eichholzu.

2004 - Společná firma v USA, AQUAFIN Inc., se stěhuje do nových vlastních prostor v Elktonu.

2006 - Otevření nové admnistrativní a výrobní budovy ve slovenské Bratislavě.

2007 - Zahájení provozu nové linky na výrobu stavebních hydroizolací a přísad do betonu u společnosti MYK-SCHOMBURG v indickém Hajdarábádu.

2010 - Vedení společnosti se ujímají Ralph Schomburg a Alexander Weber. Albert Schomburg se stává členem poradního sboru s rozhodčím hlasem.

2012 - Albert-Johannes Schomburg zakládá vlastní společnost pro prodej výrobků a systémů SCHOMBURG v Ho Či Minově Městě ve Vietnamu.

2016 - Založení firemní a rodinné nadace Albert Schomburg.