Zpět

Sanace trhlin (ve zdech)

Key Facts

1 Navrtání otvorů

V blízkosti stávajících trhlin se pod úhlem 45° k trhlině navrtají otvory ve vzájemné vzdálenosti cca 20 cm.

2 Čištění otvorů

Zhotovené otvory se profouknou (pomocí kompresoru) stlačeným vzduchem, který neobsahuje žádné oleje, aby se zbavily prachu a nečistot.

3 Utěsnění trhlin s prosakující vodou

Do otvorů se nasadí vhodný injektážní paker. Trhliny, kterými prosakuje voda, je nutno utěsnit pomocí injektážní PU pryskyřice AQUAFIN-P1. Materiál zreaguje s vodou a vytvoří vodotěsnou, tuhou elastickou pěnu, která brání dalšímu průniku vody. Přebytečné množství pěny se po vytvrzení odstraní a povrch se zarovná.

4 Uzavření trhlin

Oblast trhlin, kterými neproniká voda, se uzavře pomocí ASODURu-EK98-Wand. Injektáž elastické PU pryskyřice AQUAFIN-P4 se provádí až po dokonalém vytvrzení materiálu.

5 Trvalé utěsnění trhlin

Použijeme-li AQUAFIN-P1, je nutné dodatečně provést injektáž pomocí elastické PU pryskyřice AQUAFIN-P4.

6 Uzavření otvorů

Po vytvrzení injektážní pryskyřice se odstraní ucpávka zejména z optických důvodů. Nakonec se otvory uzavřou ASORET-BIS-1/6.