Zpět

Elastické těsnicí tmely do spár/primery

produkty

INDU-Primer-N (Primer-2000/ASO-Primer-2000)
1složkový adhezní můstek pro nenasákavé styčné plochy
INDU-Primer-S (Primer-2000-S)
2složkový penetrační nátěr/adhezní můstek pro nasákavé styčné plochy
INDUFLEX-PS (INDUFLEX-VK-TKF-2000-MV)
2složková středně viskózní šedá těsnicí hmota na spáry na bázi polysulfidu
INDUFLEX-PU (INDUFLEX-VK6060)
Pružný 1složkový PU tmel
INDUFLEX-MS (INDUFLEX-VK6065)
Těsnicí tmel na spáry na bázi MS hybridního polymeru