Zpět

Elastické těsnicí tmely do spár/primery

produkty

INDU-Primer-N
1složkový adhezní můstek pro nenasákavé styčné plochy
INDU-Primer-S
2složkový penetrační nátěr/adhezní můstek pro nasákavé styčné plochy
INDUFLEX-PS
2složkový těsnicí tmel do spár na polysulfidové bázi
INDUFLEX-PU
Pružný 1složkový PU tmel