Zpět

Vedení společnosti

Albert Schomburg

Předseda představenstva skupiny firem

Nar. v r. 1938, v r. 1961 nastoupil do otcovy továrny na výrobu chemických přídavných látek pro stavebnictví, která vyráběla a obchodovala s přísadami do malt a betonů a separačními (odbedňovacími) prostředky. Pod jeho vedením se firma vyprofilovala jako výrobce kvalitních systémů stavebních hmot, zejména pak hydroizolace AQUAFIN, materiálů pro lepení obkladů/dlažeb, nátěrů průmyslových podlah a výrobků k rekonstrukci staveb, které prostřednictvím dceřiných společností dnes nacházejí uplatnění ve 25 zemích světa.

Ralph Schomburg

Společník a jednatel

Ralph Schomburg (nar. v květnu 1971) začal svoji profesní dráhu ve společnosti v r. 1999, kdy získal diplom z podnikové ekonomie na International School of Management v Dortmundu. V průběhu svého víceletého působení v oblasti managementu výrobků a odbytu nejprve převzal operativní řízení regionálního odbytu, později se stal vedoucím prodeje. Od r. 2005 je jednatelem fy SCHOMBURG GmbH, jako svou klíčovou úlohu si vytýčil restrukturalizaci a další rozvoj marketingu celé skupiny. Ve funkci řídícho společníka skupiny odpovídá za oblast financí, výroby, IT, nákup a výzkum a vývoj.

Alexander Weber

Společník a jednatel

Narozen v září 1972, po absolvování studií na obchodní škole se ve firmě vypracoval na úroveň špičkového prodejce s vynikajícími organizačními schopnostmi. V r. 2003 převzal řízení odbytové sítě společnosti SCHOMBURG GmbH a odpovídal za strategické budování a rozvoj obchodních aktivit, díky čemuž se stal kompetentním protějškem pro klíčové partnery na trhu. Od r. 2010 je řídícím společníkem skupiny. Od r. 2012 odpovídá za oblast produktového managementu, marketingu, odbytu výrobků a lidských zdrojů.