Zpět

Veletrh BAU 2007 v Mnichově - opravdu to stálo za návštěvu!

Stavební veletrh BAU 2007 v Mnichově, ale i firma SCHOMBURG GmbH, která se jej účastnila, slavily triumf. A pro SCHOMBURG to nebyl jen úspěch z hlediska vystavovatele. Potěšitelný byl zejména velký počet návštěvníků, kteří se na šestipodlažní výstavní ploše (15.01. - 20.01.2007) zastavili u firemního stánku. Přivítali jsme tak více než 500 odborníků z oblasti obchodu a řemesel. Celkový počet návštěvníků dosáhl 209 000, což bylo novým rekordem v průběhu více než 40leté historii veletrhu.

Na našem stánku jsme rovněž zaznamenali stoupající počet zahraničních návštěvníků (celkem 36 000, což odpovídá meziročnímu nárůstu o 20 %) a navázali jsme perspektivní kontakty jak se zahraničními, tak i s tuzemskými zájemci.

Stěžejní pro fu SCHOMBURG GmbH bylo uvedení jejího nového systému THERMOLUT, který je určen pro dodatečnou tepelnou izolaci a sanaci fasád budov ze strany interiéru s použitím přírodních materiálů. Velký zájem byl rovněž o naše osvědčené a tradiční značky AQUAFIN a COMBIFLEX.

"S potěšením mohu konstatovat, že v porovnání s konkurencí jsme obstáli velmi dobře. Všichni, kdo se na našem stánku podíleli, vykazovali vysokou soudržnost. A soudržnost se očekává také od našich klientů. Naše síla spočívá v pozitivním myšlení a jednání" řekl pan Ralf Schomburg, jednatel fy SCHOMBURG GmbH, který tak vyjádřil svou plnou spokojenost s prezentací společnosti na veletrhu.