Zpět

Slavnostní otevření nového výrobního a skladovacího centra na Slovensku

Po získání stavebního povolení v červenci 2005 bylo v Bratislavě (Slovensko) na "zelené louce" vybudováno nové výrobní a skladovací centrum pro zásobování zemí z tzv. AQUAFIN-SOE Group (Jihovýchodní Evropa).

Za přítomnosti Alberta Schomburga (vedení) a Jitky Tietjen (vedení divize Jihovýchodní Evropa) byl objekt dne 12.05.2006 slavnostně otevřen. Tohoto aktu se zúčastnilo cca 100 pozvaných hostů a zaměstnanců.

Po 12 letech působení v České a Slovenské republiky tím začala nové éra pro fu SCHOMBURG v regionu Jihovýchodní Evropy a její etablování na tamních trzích.

Centrum se skládá z administrativní části (ekonomické a technické odd. a moderní školicí místnost), skladovací haly (kapacita 550 europalet) a výrobní části (kapacita 4 000 tun/ročně). Výroba na nové lince byla oficielně zahájena dne 01.01.2007 třemi výrobky - AQUAFIN-1K, UNIFIX a THERMOPAL-SR24.