Zpět

Nový cementový potěr na minerální bázi - ASO-EZ-LIGHT-Plus

ASO-EZ-LIGHT-Plus z nabídky fy SCHOMBURG GmbH je minerální potěr s nízkou plošnou hmotností (pouhých 14 kg/m²/1 cm tloušťky vrstvy), díky čemuž lze snížit celkovou plošnou hmotnost vyrobeného potěru až o 40 %.

Při sanaci podkladů kritických z hlediska statiky je nutno vytvářet potěry, které kromě obvyklých funkčních požadavků vyhovují i svou nízkou hmotností. Konvenční potěry s plošnou hmotností > 20 kg/m²/1 cm tloušťky vrstvy jsou proto často nepoužitelné, protože by se značně překročila přípustná mez zatížení např. u dřevěných trámových konstrukcí nebo visutých balkonů.

Díky speciálně vyvinutému lehkému plnivu má ASO-EZ-LIGHT-Plus malou specifickou hmotnost - na 1 m² potěru (tloušťky 45 mm) pouze cca 63 kg. Tím se v porovnání s obvyklými druhy vytápěných potěrů na ploše o velikosti 100 m² ušetří cca 2,7 tun hmotnosti.

Potěr se z ASO-EZ-LIGHT-Plus vytváří zcela obvyklým způsobem - je to suchá malta, která se rozdělává přidáním záměsové vody. Tím je zaručena stejná kvalita potěru. Je třeba vyzdvihnout velmi snadné zpracování materiálu. Připravenou potěrovou směs lze velmi dobře nanášet a zhutnit. Jako všechny ostatní potěry od fy SCHOMBURG GmbH i ASO-EZ-LIGHT-Plus lze zpracovávat ručně nebo strojově.

ASO-EZ-LIGHT-Plus se dodává na trh v baleních po 25 kg.