Zpět

Nový systém pro čerstvé betonové podklady

Betonové povrchy vytvářené běžnou technologií potřebují nejméně 4 týdny na proschnutí tak, aby zbytková vlhkost umožňovala následnou pokládku dlažby. Díky penetraci proti vlhkosti INDUFLOOR-IB1250 lze tuto technologickou dobu zkrátit na 5 dní. Systém byl s úspěchem použit ve Swedish Hospital v Issaquahu nedaleko Seattlu. Na nosnou konstrukci s rybinovými spoji byla položena horní vrstva z betonu s vodním součinitelem 0,43. Již po 5 dnech měl beton dostatečnou pevnost a mohlo se začít s přípravou povrchu otrýskáním kuličkami. Šestého dne byl aplikován INDUFLOOR®-IB1250 po předchozím ošetření trhlin. Běžné zvlhčení podkladu v tomto případě nebylo potřebné, neboť vysoká zbytková vlhkost betonu „zajišťovala“ odpařování vody cca 5 g/m2/hod.

Již za 12 hodin po aplikaci INDUFLOORu®-IB1250 byla plocha vyrovnána litým potěrem SUPERCAP. Pomocí popsaného systému bylo jen za 1 týden zhotoveno 2 200 m2 podkladové plochy, na kterou se pokládala finální dlažba.