Zpět

Nemusí to být vždy jen epoxid - hospodárná izolace ČOV ve Stupavě na Slovensku

Ve Stupavě (Slovensko) došlo v r. 2009 – 2010 v rámci výstavby komunální kanalizace také k rozšíření místní čističky odpadních vod (ČOV). Byla přitom postavená nová železobetonová jímka na odpadní vody s následnou izolací proti vodě. Hydroizolace byla provedena na celkové ploše cca 2 200 m², která však v důsledku smršťování vykazovala četné trhliny, které bylo nutno uzavřít (cca 450 m). Po stlačení trhlin se do oblastí trhlin a pracovních spár (napojení stěny s podlahou) aplikovala z vnitřní strany flexibilní minerální hydroizolační stěrka AQUAFIN-2K včetně těsnicí pásky ASO-Dichtband-2000-S. Po ošetření všech detailů byla provedena hydroizolace betonového povrchu pomocí krystalické hydroizolační stěrky AQUAFIN-IC. Ta se aplikovala nástřikem strojem High Pump M8.

Obě výše uvedené hydroizolační stěrky AQUAFIN-2K a AQUAFIN-IC mají prokázanou odolnost vůči fekáliím a představují hospodárný způsob hydroizolace objektů v komunální kanalizační síti, u kterých lze vyloučit mechanické namáhání betonových povrchů.