Zpět

Výzva pro naše hydroizolační systémy

V nadmořské výšce 2 000 m a při teplotách v průběhu roku od – 15 do + 40 ºC byl ve městě Faqra v Libanonu vybudován objekt, na který byly v každém ohledu kladeny vysoké nároky. BETOCRETE-C17 (3,5 t) byl použit pro vnitřní krystalickou hydroizolaci betonu, do míst napojení podlah a stěn byly položeny bobtnavé těsnicí pásy INDUFLEX-CJ13 (1 000 m), systémové výrobky INDUCRET-BIS a COMBIFLEX®-DS garantují spolehlivou izolaci objektu za těchto náročných podmínek.