Zpět

AQUAFIN Inc. v Elktonu, USA rozšiřuje své výrobní kapacity

Výrobní kapacity fy AQUAFIN Inc. se zvětšily díky instalaci nových sil na skladování surovin, ve kterých se skladuje písek a cement pro výrobu práškových směsí např. AQUAFIN-2K/M a AQUAFIN-IC.

Výrobní závod fy AQUAFIN Inc. se od října 2004 nachází v budově o celkové ploše cca 5 000 m2, která se nyní po více než 4 letech rozrostla o zmíněná sila. Moderní, plně automatizovaná výroba umožňuje kromě zkrácení výrobního času na pětinu i kratší dodací lhůty a větší skladovací kapacity, neboť suroviny již nezabírají místo ve skladu. Uvedení sil do provozu bylo významným krokem pro zajištění budoucích obchodních úspěchů a efektivnější využití potenciálu firmy. S ohledem na stoupající odbyt se v blízké budoucnosti počítá s výstavbou dalších sil.