Zpět

Obilní silo v Rimavské Sobotě, Slovensko

Byla provedena sanace obilního sila v Rimavské Sobotě (na Slovensku), které bylo opravdu „ve špatné kondici“ – spodní část vykazovala masivní průnik vody, což je samozřejmě neslučitelné se skladováním obilí. To, co jsme při počátečním ohledání na místě zjistili, spíše připomínalo kalojem, než suché obilní silo ...

A není náhodou ani to, že před cca 30 lety bylo toto původně bažinaté místo pomocí zhutněného štěrkového násypu „předěláno“ na staveniště, na kterém se pak postavila obilní sila. Obvodové betonové zdi o tloušťce až 85 cm stojí na masivní základové desce v hloubce cca 6 m. Aby se zabránilo průniku vody, byla zde od počátku instalována mohutná čerpadla s výkonem až 42 000 l/hod., což mělo snížit hladinu spodních vod na 2,5 metrů. V posledních 3 letech pronikání vody kontinuálně zesilovalo tak, že v hlouběji položených částech sila výška vody dosahovala až 2 m a s trochou nadsázky bylo možno říci, že s úderem mrazů by se tu dalo i bruslit.

Protože původně kolem celého sila byly položeny betonové desky, izolace proti vodě zvenčí nepřipadala do úvahy. Pronikání vody bylo nutné zamezit z vnitřní strany stavební konstrukce. Aby bylo dosaženo tohoto náročného cíle, bylo potřeba vynalézavosti a důmyslné kombinace výrobků se speciálními vlastnostmi.

Nakonec vznikl plán sanace:
* Nejprve bylo nutné dočasně zamezit průniku vody – za tímto účelem byly po obvodu zavedeny injektážní packery, pomocí kterých byla provedena tlaková injektáž 1složkové PU pryskyřice AQUAFIN-P1.
* Pomocí vysokotlaké vodní trysky byla do všech obvodových zdí v místě styku s podlahou vytvořena hluboká drážka. Pak bylo možné – navzdory dosud běžně používaným postupům – přímo zabetonovat injektážní hadice AQUAFIN-CJ a dostat je do místa, ve kterém na sebe stěny a podlaha navazují.
* Následně byly injektážní hadice AQUAFIN-CJ v drážce uchyceny, pak se aplikoval systém pro sanaci betonu ASOCRET, který ji uzavřel a zároveň slouží jako ochrana výztuže.
* Pomocí injektážních hadic AQUAFIN-CJ byla provedena tlaková injektáž 2složkové elastické PU pryskyřice AQUAFIN-P4, což již trvale brání průniku vody.
* Na plochy stěn a podlahy byla nanesena vrstva ASODURu-SG2-thix, který brání difúzi vodních par, čímž byla vytvořena spolehlivá a vysoce přilnavá plošná hydroizolace proti negativnímu tlaku vody.

A protože, jak známo, pes je zakopán v detailu, muselo být vyřešeno ještě spousta dalších maličkostí. V roce 2006 konečně začala realizace sanačních prací. Přitom se v maximálně možné míře projevily kompetence, teoretické i praktické znalosti našich aplikačních techniků na Slovensku – pana Matúše Hejtmánka a Ľubomíra Fajty, kteří složitou situaci zvládali bravurně. Na konci všichni zúčastnění vyjádřili své uspokojení z vykonaného díla, a tak další sila čekají na svoji sanaci.

Key Facts

Naše nejnovější reference