Zpět

Centrum pro hydroterapii v Bratislavě

Rehabilitační zařízení Gaudeamus v Bratislavě, Slovensko, bylo v r. 2010 rozšířeno o centrum pro hydroterapii a krytou plovárnu pro mentálně a tělesně postižené klienty. Výstavba plovárny s 25metrovým rehabilitačním bazénem byla financována zejména prostředky z Norska a EEA, jakož i ze státního rozpočtu Slovenské republiky.

K izolaci proti vodě bazénu a ochozů kolem něj, jakož i sanitárních zařízení/sprch byla použita flexibilní minerální hydroizolační stěrka AQUAFIN-2K/M-PLUS. Pokládka obkladů v kryté plovárně byla provedena pomocí vysoce flexibilního lepidla UNIFIX-S3. Ke spárování byl následně použit materiál ASO-Flexfuge.

Vedení zařízení Gaudeamus se rozhodlo použít naše systémové výrobky na základě své dlouholeté dobré zkušenosti s výrobky SCHOMBURG. Právě naše výrobky byly již v r. 1996 použity při stavbě prvního (menšího) rehabilitačního bazénu v tomto ústavu a v uplynulých 14 letech se osvědčily jako spolehlivé a nenáročné na údržbu řešení.

Key Facts

Naše nejnovější reference