Zpět

DENSARE®-2002 - inovativní systém ke zhotovení nedestruktivně kontrolovatelné izolace ve spojení s obklady a dlažbou

Key Facts

1 Penetrační nátěr

Posyp křemenným pískem zrnitosti 0,1–0,6 mm

2 Vodivý lak

položení ASO-Leitband v rastru 10 x 10 m

3 Hydroizolační vrstva

Hydroizolační vrstva modrá

4 Posypová vrstva

Posypová vrstva (šedá) posyp křemenným pískem zrnitosti 0,1–0,6 mm