Zpět

Nové symboly na výrobcích s mimořádnými vlastnostmi

RYCHLÁ - „FAST“ TECHNOLOGIE
Z 0 na 100 za 4,6 sekund. Asi takto lze nejvýstižněji charakterizovat RYCHLOU - „FAST“ TECHNOLOGII fy SCHOMBURG. Výrobky opatřené těmito symboly se vyznačují tím, že se v nich voda váže v krystalické formě, a proto poskytují ochranu před nežádoucím zabarvením nebo deformací. Fast-výrobky se zpracovávají jako běžně tuhnoucí systémy, po uplynutí doby zpracovatelnosti je velmi rychle dosažena jejich konečná pevnost. Zpracování a konečná pevnost závisí na teplotě okolí. Fast-výrobky jsou však i v tomto ohledu významně méně „citlivé“ než ostatní rychletuhnoucí systémy. Tyto výrobky fy SCHOMBURG poznáte snadno podle symbolu „FAST TECHNOLOGY“: ASO-EZ6, ASO-EZ6-Plus, CRISTALLFUGE, CRISTALLIT-flex, SOLOFLEX-FAST a UNIFIX-S3-FAST.

MENŠÍ PRAŠNOST
Výrobky zhotovené podle postupu se sníženou prašností jsou opatřeny tímto symbolem. Jsou přínosem z hlediska ochrany životního prostředí, které je při jejich zpracování zatěžováno v menší míře prachem, navíc odpadá nutnost chránit místnosti nebo předměty v nich přikrytím a ani nehrozí riziko nepříjemného vdechnutí prachové složky. Tyto výrobky fy SCHOMBURG poznáte snadno podle symbolu „STAUBREDUZIERT“: LIGHTFLEX.

4 v 1
Výrobky fy SCHOMBURG s mnoha kvalitami. Díky nově vyvinuté receptuře „4 v 1“ lze výrobky, označené tímto symbolem spolehlivě a s trvalým výsledkem použít pro nejrůznější druhy podkladů a obkladů. Optimální vlastnosti při zpracování jsou dalším „bonusem“. Tyto výrobky fy SCHOMBURG poznáte snadno podle symbolu „4 IN 1“: LIGHTFLEX.

XXL FORMÁT OBKLADŮ
Výrobky fy SCHOMBURG, které mají označení pomocí symbolu „FLIESEN FORMAT XXL“, jsou speciálně určeny pro pokládku velkoformátové dlažby/obkladů. Současná lepicí technika fy SCHOMBURG to umožňuje. Mimořádně velká přídržnost, jednoduchá a spolehlivá pokládka velkoformátové dlažby/obkladů jsou tím zaručeny. Tyto výrobky fy SCHOMBURG poznáte snadno podle symbolu „FLIESEN FORMAT XXL“: LIGHTFLEX, MONOFLEX, MONOFLEX-FB-SE, MONOFLEX-XL, UNIFIX-2K, UNIFIX-2K/6, UNIFIX-S3 a UNIFIX-S3-FAST.