Zpět

Nařízení podle REACH(*) pro diisokyanáty

V srpnu 2020 byl v rámci Evropské unie zveřejněn zvláštní Úřední věstník obsahující nová omezení podle nařízení REACH týkající se diisokyanátů.
Hlavním cílem těchto omezení je zabránit citlivosti kůže a dýchacích cest, kterou mohou diisokyanáty způsobit.
Pro provádění opatření na úrovni zpracovatelů nebo uživatelů látek na bázi diisokyanátů je vyžadováno bezpečnostní školení.
Diisokyanáty tvoří základ pro produkty a systémy na bázi polyuretanu (dále jen PU) a všechny látky a směsi obsahující >0,1 % diisokyanátu podléhají nařízení (EU) 2020/1149 v rámci Evropské unie. Produkty PU s nižším podílem nepodléhají tomuto nařízení.
Z naší produktové řady toto v současné době ovlivňuje následující produkty: ASOFLEX-AKB Stěna a podlaha (složka B), ASODUR-V2250 (složka B), AQUAFIN-P1, AQUAFIN-P4 (složka B), ASODUR-GH-S (složka B) a ASOFLEX-SDM (složka B-pouze pro export), ASO Unigrund PU, PU-Kleber GK 310, Parkett-Kleber PK 405
Poznámka: Od začátku roku 2023 se nařízení nevztahuje na produkt INDUFLEX-PU a intenzivně pracujeme na tom, aby například produkty ASOFLEX-AKB a ASODUR-V2250 byly vyňaty z této regulační oblasti.
Od února 2022 jsme rovněž označili naše výrobky týkající se tohoto tématu příslušným odkazem na potřebu bezpečnostního školení na štítku/obrázku.
Profesionální a průmysloví uživatele musí absolvovat toto bezpečnostní školení pro bezpečné zacházení s produkty obsahující diisokyanáty do 24. srpna 2023. Za účast na těchto školeních nese odpovědnost zaměstnavatel zpracovatele nebo OSVČ, kteří budou pracovat s takovými látkami.
Naše asociace Deutsche Bauchemie e.V. spolu s organizacemi ISOPA a ALIPA spustila školicí program, který je nyní dostupný v němčině a dalších 23 jazycích. Platformu pro samostudium a možnost získání certifikátu naleznete na adrese https://www.safeusediisocyanates.eu/de/selbstlernen.
Na této platformě může každá společnost rychle a komplexně proškolit své zaměstnance. Pro podporu v každodenní manipulaci s těmito PU produkty je k dispozici odpovídající školení v mnoha jazycích s pokyny pro bezpečné používání. Zde jsou německá a anglická verze:
Německá verze: https://www.safeusediisocyanates.eu/images/Posters/Poster_DE.pdf
Anglická verze: https://www.safeusediisocyanates.eu/images/Posters/Poster_EN.pdf
(*) REACH je evropské nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.