Zpět

Nahlédnutí do světa nanotechnologií

Abychom drželi krok s aktuálním vědeckým boomem nanotechnologií, pořídili jsme do naší analytické laboratoře rastrovací elektronový mikroskop (REM). Pomocí něj lze zkoumané objekty zvětšovat až 100 000krát při zachování vynikající ostrosti. V našem případě to využíváme při vývoji ještě účinnějších přípravků ke krystalické hydroizolaci betonu, neboť lze zobrazovat kapilární strukturu betonu. Na fotografii je v 5 200násobném zvětšení znázorněno kapilární hydroizolační působení našeho výrobku AQUAFIN-IC. Průměr krystalů je pouhých 50 do 100 nanometrů. Mimochodem, pro úplnost: 1 nanometr = 1 x 10 na minus 9 neboli 0,000000001 m.

další oblasti použití rastrovacího elektronového mikroskopu: analýza nátěrových vrstev či povrchů, zejména při defektoskopii vyřizováním reklamací.