Zpět

Moderní obaly pro ještě vyšší kvalitu našich výrobků

Hygroskopické a rychle tuhnoucí práškové směsi potřebují čistý, nepropustný obal, který je ochrání zejména před vlhkostí. Vlastnosti papírových vícevrstvých obalů s vnitřním ochranným povrchem se sice v posledních letech stále zdokonalují, kvalitou se však v mnoha ohledech nemohou srovnávat s moderními plastovými obaly (např. z PE-fólie).

Problémem v minulosti bylo to, že neexistovaly spolehlivé a cenově přijatelné plnicí automaty. To se však díky pokroku ve strojírenství změnilo, a tak jsme se i my rozhodli pro pořízení odpovídající plnicí linky od tradičního německého dodavatele.

Od ledna 2009 se suché maltové směsi vyráběné fou SCHOMBURG - zejména lepidla na obklady/dlažbu, spárovací malty, stěrkové hmoty, izolační materiály aj. místo v papírových pytlích dodávají v obalech z PE-fólie.

Tato inovace přináší mnoho výhod, nejen při samotném plnění, skladování a dodání výrobků, ale i při manipulaci s nimi na stavbě. Protože se jedná o uzavřený obalový systém, prašnost při výrobě je snížena na minimum, pronikání vlhkosti a následná tvorba shluků v práškovém výrobku je značně omezeno až skoro vyloučeno. Odpadá prašnost při skladování ve skladových halách v důsledku netěsnosti, riziko poškození papírových obalů při přepravě je rovněž minimalizováno. Nové recyklovatelné obaly z PE-fólie zaručují dlouhodobě trvanlivost a zachování vlastností výrobků a přinášejí mnoho užitku jak prodejcům ve světě, tak i všem zákazníkům.