Zpět

Projekt PPP (veřejně-soukromého partnerství) vedl k inovativnímu systému pokládky pro moderní dopravní výstavbu

Požadavky kladené na moderní dopravní stavby spolu s nároky na uživatelský komfort pro zdravotně znevýhodněné občany a bezpečnost si vynutily vývoj inovativních technologií pokládky. Z iniciativy DVB (Dopravního podniku města Drážďan) a s ohledem na plánovanou rekonstrukci historického náměstí Postplatz vznikl ve spolupráci s polytechnikou TH Dresden a firmou SCHOMBURG GmbH & Co. KG ojedinělý projekt, který byl v mnoha směrech novátorský a který splnil potřeby všech druhů dopravy.

Postplatz – jedno z nejvýznamnějších míst v centru Drážďan, je důležitý uzel městské hromadné dopravy. V rámci územního plánu se město rozhodlo pro zcela nové pojetí rekonstrukce dopravních staveb na tomto náměstí.

Nároky na upevnění kolejí byly velmi vysoké. Jak vyplývalo z definice „pevné vozovky“, v oblasti kolejí bylo nutné zajistit trvalou a stabilní vazbu mezi betonovým podkladem a nově pokládanou dlažbou. Počátkem roku 2004 DVB (Dopravní podnik Drážďan) a firma SCHOMBURG GmbH & Co. KG dojednaly cíle společného projektu tak, aby vyhověly všem požadavkům a aby projekt mohl být dokončen v polovině roku 2006. Ke spolupráci byla přizvána výše zmíněná TH Dresden a prof. Jordan, což vneslo do projektu i podstatné vědecko-technické aspekty. S přispěním všech zúčastněných tak vzniklo stavební dílo, které co do hodnot pevností vazby představovalo naprosto bezkonkurenční třídu.

Týká se to zejména pokládky žulové dlažby pomocí systému INDUCRET-VK-Monolith, který slouží ke spolehlivému lepení dlažby a obrubníků tak, aby se zabránilo jejich posuvům. Při zhotovení dlažby tzv. „Dresdner Combibord“ se uplatnily systémy INDUCRET-VK-Element a INDUCRET-FSD. INDUCRET-VK-Monolith, který byl speciálně vyvinut k pokládce žulové dlažby, představuje v oblasti kolejiště kvazimonoliticky pevnou vozovku, která je odolná vůči vysokému zatížení. Pomocí INDUCRET-VK-Bettungskleber a INDUCRET-VK-Fugenkleber bylo dosaženo takového rozložení a odvodu velkých dynamických sil, způsobených koly nákladních vozidel a autobusů, že nedochází k poškození konstrukce. Systém byl přihlášen jako patent.

Systém INDUCRET-VK-Element byl vyvinut ke stabilnímu a odolnému vůči posunutí lepení betonových tvarovek. Jednotlivé komponenty – vysoce tekutá minerální zálivková lepidla INDUCRET-VK-30 a/nebo INDUCRET-VK-100 slouží k zálivce betonových prefabrikátů např. „Dresdner Combibord“. Ve výsledku tak vznikla dopravní stavba, která měla unikátní schopnost odvádět velké dynamické horizontální a vertikální zatížení, způsobené pojezdem a přejezdem např. kol autobusů, a bránit tak poškození. Patentovaný systém INDUCRET-VK-Element nabízí spolehlivé řešení pro vysoce namáhané dopravní konstrukce.

Systém INDUCRET-VK-FSD a jeho speciálně vyvinuté těsnicí zálivkové hmoty do spár INDUCRET-VK-Fug-TKF-25 a INDUCRET-VK-Fug-TKF-25-ST splňují vysoké nároky tramvajové dopravy. Odlišné zatížení kolejí a krycí vrstvy (dlažba, betonové tvarovky, asfalt, beton apod.) představuje velký problém z hlediska trvalé adheze v kolejových spárách. Aplikací systému INDUCRET-FSD bylo dosaženo dlouhé životnosti konstrukce. Rozhodující pro konečný úspěch byla volba technologie zpracování a materiálů použitých do spár. Patentovaný „Fugen Systems Dresden (FSD)“ umožňuje řádné provedení zkušenými odborníky. Systém lze také použít k opravám spár. Uvedené spárové zálivkové hmoty mají velké přípustné deformace až 35 % a schopnost vrátit se do původního tvaru > 80 %. U zatáček s rádiusem < 75 m se 3dimenzionální dynamické zatížení kolejnice a její paty spolehlivě odvádí do spár. Dynamické „sinusové“ namáhání (= odpružení kolejnic > 0,7 mm) je trvale pružně eliminováno. Díky prodlouženým intervalům údržby bylo možno prodloužit i dobu provozu kolejové trati.

Přestože popisovaný dopravní systém byl budován ve spolupráci s řadou dalších firem, časový harmonogram pro cca 6.000 m² plochy byl dodržen. Výrobní haly fy SCHOMBURG v Detmoldu a v Halle/Saale dodávaly materiály „Just in Time“. Nízké teploty a srážky, které přišly od poloviny měsíce října, poněkud zkomplikovaly přesně sladěný plán prací, ale to se podařilo zdolat vhodnými opatřeními (přikrytí resp. vyhřívání oblastí k pokládce apod.) a průběh prací byl zajištěn.

Celkem bylo dosud použito 756.000 kg INDUCRETu-VK-Bettungskleber a 226.000 kg INDUCRETu-VK-Fugenkleber. K elastické zálivce spár bylo aplikováno cca 20.000 litrů INDUCRETu-VK-Fug-TKF-25. To k danému okamžiku představovalo cca 60 % celkově plánovaných množství. Operativními opatřeními (vyhřívání a krytí podkladů) bylo zajištěn nepřerušovaný průběh všech prací.

Rekonstrukce Postplatzu byla realizována dle zadání radnice města Drážďan, pojezdové plochy v oblasti kolejí byly vydlážděny žulovou velkoformátovou dlažbou. Náměstí Postplatz křižuje 7 tramvajových linek a 3 autobusové linky. Zastávky – pro tram a bus – jsou dlouhé 90 a 100 m, jsou kryté a vyhovují i zdravotně znevýhodněným spoluobčanům. V prostoru mezi protějšími zastávkami v ulicích Wilsdruffer a Wallstraße byla umístěná skleněná střecha, která svým tvarem připomíná motýla.

Dopravní podnik města Drážďan jako investor společně s radnicí začaly stavbu na Postplatzu 30. května 2005. Celkové náklady této stavby se odhadovaly na 40 milionů EUR.