Zpět

EC-CLEAN – ochrana zdraví a životního prostředí

Vybrané výrobky fy SCHOMBURG jsou od nynějška označeny symbolem EMICODE EC1/EC 1PLUS německé Společnosti pro emisně nezávadné materiály k pokládce (GEV). Stavební materiály SCHOMBURG s označením EMICODE EC 1PLUS jsou zárukou nejvyšší bezpečnosti z hlediska znečištění vnitřního prostředí. Systém EMICODE je založen na přesně definovaných zkušebních postupech (komorových zkouškách) dle normy EN ISO 16000 a podléhá přísným kritériím. Takto označené výrobky neobsahují žádná rozpouštědla a žádné škodlivé látky. Více se o našem příspěvku k dosažení vyšší energetické účinnosti můžete dozvědět z letáku, který je ke stažení.