Zpět

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

  1. a 14. ledna 2009 byly v SCHOMBURG Group poprvé zahájeny dny bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) pod heslem "Tvoje pokožka - nejdůležitější čtvereční metry Tvého života" neboli "Hlavní je zdraví".

Při akci, kterou zorganizovali zaměstnanci oddělení BOZP ve spolupráci s odborovým svazem BG-Chemie, byli pracovníci seznámeni se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Témata byla různorodá, využívala se interaktivní média, nechyběly ani praktické ukázky. Těžištěm prezentací byla ochrana před hlukem, osobní ochranné pomůcky, ergonomické uspořádání kancelářského pracoviště, to vše s aktivní účastí posluchačů, kteří si nakonec mohli vyzkoušet své znalosti formou soutěžní hry. A protože se akce setkala s velmi pozitivním ohlasem, jsou již naplánované další podobné projekty.