Zpět

ASO-NM15 - nivelační podlahová stěrka vnitřní do 30 mm

Nivelační podlahová stěrka ASO-NM15 od fy SCHOMBURG GmbH byla inovována. Vylepšený výrobek umožňuje nanášet v jednom pracovním kroku vrstvu tloušťky až 30 mm.

Přepracovanou samonivelační stěrku ASO-NM15, která je ideální pro vyhlazení a vyrovnání povrchu, lze v jednom pracovním kroku nanášet ve vrstvách tloušťky od 2 do 30 mm. Jedná se o stěrku na bázi síranu vápenatého, vhodnou pro vnitřní použití zejména k nivelaci potěrů z litého asfaltu, ale i řady dalších podkladů.

ASO-NM15 vytvrzuje rychle a bez pnutí a odpovídá požadavkům pro třídu CA-C20-F7 dle DIN EN 13813. Vyznačuje se enormně malou smrštivostí < 0,1 mm na 1 m, což zamezuje vzniku trhlin v důsledku pnutí při vytvrzování. Tato samonivelační podlahová stěrka má dobu zpracovatelnosti cca 30 minut, pochozí je po 3 – 4 hodinách.

Velká část výrobků z výrobního programu fy SCHOMBURG splňuje přísná kritéria ekologičnosti. ASO-NM15 patří do této skupiny, protože vyhovuje požadavkům dle EMICODE-EC1 "velmi nízkoemisní", což znamená, že se jedná o materiál se sledovanou úrovní emisí. Stěrkou ASO-NM15 zaručujeme maximální bezpečnost z hlediska imisí ve vzduchu v interiéru.

ASO-NM15 lze zpracovávat ručně nebo strojově např. přístrojem PFT G5. Díky samonivelační schopnosti lze tak vytvořit podklad pro následné kladení dlažby.

ASO-NM15 se používá jako podklad pro dlažby z kameniny a póroviny, keramiky s malou nasákavostí < 0,5 % (jemná kamenina), štípaného kamene, mozaiky a přírodního kamene.

ASO-NM15 flex je k dostání v obalech (pytlích) po 25 kg v obchodech s obkladovými a stavebními materiály.