nazad

AQUAFIN-2K/M-Plus

Mineralni vodonepropusni premaz za premoštavanje pukotina

Ispiši

Detalji o proizvodu

Opis

*Dvokomponentni fleksibilni, cementni mineralni vodonepropusni premaz za izolaciju protiv vode iz tla i potisne vode.
*Namjenjen je novogradnji i postojećim objektima, visokogradnji i niskogradnji na betonu i ciglenim zidovima, za unutarnju i vanjsku primjenu, te za izolaciju ispod pločica i kamenih ploča. Također se primjenjuje za izolaciju kanala, okana i bazena.
*Hidroizolacija u kombinaciji s oblogom (keramikom) prema normi DIN 18534; hidroizolacija na balkonima i lođama u vanjskom području prema DIN 18531, dio 5; i kao hidroizolacija spremnika i bazenske školjke prema DIN 18535 (W2-B)
*Ispitan prema zahtjevima DIN 4030 za vodonepropusnost betona pod utjecajem agresivnh medija do stupnja agresivnosti XA2.
*Ispitan na otpornost protiv tekućih gnojnica.
*Otporan na soli za odmrzavanje.

Potrošnja:

1,75 kg/m²/mm
-kao izravnavajući sloj 1 mm
-kao hidroizolacija ispod ploča i keramičkih pločica > = 2 mm
-naknadna hidroizolacija dijelova objekta u tlu prema WTA smjernicama 4-6 > 2 mm odnosno > 3 mm ovisno o opterećenju
-hidroizolacija u tlu prema normi DIN 18533 > 2 mm

Izračun potrošnje materijala

Šifra proizvoda Boja Pakiranje Jedinica mjere/paleta Repackaging
204600-001 siva 35 kg
1 x 10 kg/kanta  
1 x 25 kg/vreća  
42 -
  10 kg/kanta 40 -
  25 kg/vreća 42 -
204600-002 siva 21 kg/kombinirano pakiranje 18 -
204600-003 siva 7 kg
1 x 2 kg/kanta  
1 x 5 kg/kanta  
160 -
  2 kg/kanta 100 -
  5 kg/kanta 160 -

Preuzimanja

Reference